Základné pojmy – doplňujúce vymedzenie (§ 40, Piata časť, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: