"Povinnosti správcu a registrátora referenčného registra a zdrojového registra" (§ 54, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: