"Poskytovanie hodnôt údajov z registrov" (§ 55, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: