Poskytovanie hodnôt údajov z registra prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov alebo formou elektronického odpisu (§ 55, ods. 2, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: