Purpose

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Description

Importance

Additional information

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: