SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/680 (o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Podradené pojmy:
Susedné pojmy: