Článok 7 - Rozlišovanie medzi osobnými údajmi a overenie kvality osobných údajov (Smernica EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: