Článok 16 - Právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov a obmedzenie spracúvania (Smernica EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: