Článok 17 - Výkon práv dotknutou osobou a overenie dozorným orgánom (Smernica EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: