Článok 18 - Práva dotknutej osoby v rámci vyšetrovania trestných činov a trestného konania (Smernica EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: