Článok 23 - Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (Smernica EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: