Článok 31 - Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (Smernica EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: