Článok 43 - Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu (Smernica EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: