Článok 53 - Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu (Smernica EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: