Právo na výmaz („právo být zapomenut“) (Článek 17, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: