Zástupci správců nebo zpracovatelů, kteří nejsou usazeni v Unii (Článek 27, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: