Posuzování odpovídající úrovně ochrany v třetí zemi nebo mezinárodní organizaci (důležité, Článek 45, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: