Právo na náhradu újmy a odpovědnost (Článek 82, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: