Právo žádat náhradu způsobené újmy od ostatních správců nebo zpracovatelů (důležité, Článek 82, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: