Pokuty uložené orgánům veřejné moci a veřejným subjektům (důležité, Článek 83, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: