Zavedená pravidla pro ochranu údajů uplatňovaná církvemi a náboženskými sdruženími (Článek 91, GDPR)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: