Kontext pre strategickú prioritu Manažment údajov (Kap. 1.2.1)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: