Vysvetlenie strategickej priority (Kap. 1.2.2)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: