10 strategických priorít informatizácie verejnej správy (v Kap. 1.2.1)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: