Nástup „Big data“ (v Kap. 1.2.2)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: