Používanie údajov (v Kap. 1.2.5)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: