Životný cyklus údajov - aktuálny stav (Kap. 1.3.1.1)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy: