Priestorové / geografické údaje - aktuálny stav (Kap. 1.3.1.2)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: