Riziká vyplývajúce zo súčasného stavu (Kap. 1.3.2)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: