Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť (Kap. 1.3.3)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: