Analytické spracovanie údajov vo verejnej správe (problém, v Kap. 1.3.1.1)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: