Nie sú definované jasné dátové štandardy (problém, v Kap. 1.3.3)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: