Referenčné údaje a „jedenkrát a dosť“ (ciele, Kap. 2.1.2)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: