Moje dáta (cieľ, Kap. 2.1.3)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: