Analytické spracovanie údajov vo verejnej správe (ciele, Kap. 2.1.4 )

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: