Presnosť (ukazovateľ, v Kap. 2.1.1)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: