Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi (cieľ, v Kap. 2.1.2)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: