Zlepšiť rozhodovanie vo verejnej správe (cieľ, v Kap. 2.1.4)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: