Zlepšenie interoperability údajov zavedením sémantických dátových štandardov (cieľ, v Kap. 2.1.5)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: