Posúdenie kapacitnej pripravenosti (Kap. 3.2)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: