Organizácie dotknuté realizáciou strategickej priority Manažment údajov (v Kap. 3.1)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: