Vízia „Data-driven state“ (Kap. 4.2)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: