Údaje v dokumentoch (Kap. 4.3.1.3)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: