Priestorové údaje (Kap. 4.3.1.4)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: