Referenčné údaje (definícia, v Kap. 4.3.1.1)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: