Základné rozhodnutia - kvalita údajov (v Kap. 4.3.2)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem: