Základné rozhodnutia - integrácia údajov (v Kap. 4.3.3)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: