Základné rozhodnutia - "moje dáta" (v Kap. 4.3.4)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: