Základné rozhodnutia - analytické spracovanie údajov (v Kap. 4.3.5)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: