Systémy na správu identít a prístupov - IAM (v Kap. 4.3.6)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: